R O T T E R D A M S   K O O R B O E K   
12 KOORWERKEN VOOR CONCERT & LITURGIE

Dit boek omvat 4 delen met 12 stukken door het kerkelijk jaar op Nederlandse tekst voor:

koor a cappella, koor en orgel, koor (met instrumenten), (gemeente) en orgel, voorzanger, koor, (gemeente)  en orgel

Deel I  :

  1.  Psalm 122 “Ik was verheugd, toen men mij zeide”
  2.  Dialogue pour Noël  op Latijnse tekst “Puer natus est nobis”
  3.  Koraalmotet voor Epifanie  (Lb 517)
  4. “Oculi mei” (Ps. 25)

Deel II :

5. Improperia (“Het Beklag Gods”)

6. “Aurora lucis rutilat” of  “De dag rijst rood in het verschiet” (LvdK Gez. 197).

**

Deel III:

7.    “De Zaligsprekingen”

8.     Tafelgebed met Sanctus en Agnus Dei

9.     Avondmaalslied : “Als wij weer het brood gaan breken”

10.  Wegzendingsgezang:  “Uitgezonden en gezegend”

11. “Eens, als de bazuinen klinken” (Lb 769)

12.   Luthers Avondgebed.

**

Deel IV:   Afzonderlijke koorpartijen. Afzonderlijke instrumentale partijen.

mag vrij gekopieerd worden )

Verschenen bij Boeijenga Music Publications Leeuwarden

 

 

 

Ga naar de webwinkel van www.boeijengamusic.com