R O T T E R D A M S    K O O R B O E K      (2010)
(12 KOORWERKEN VOOR LITURGIE & CONCERT)

Dit boek omvat 12 stukken door het kerkelijk jaar op Nederlandse tekst voor:

koor a cappella, koor en orgel, koor (met instrumenten), (gemeente) en orgel, voorzanger, koor, (gemeente)  en orgel

**
Deel I  : “Ik was verheugd, toen men mij zeide  (Psalm 122) , Dialogue pour Noël  op Latijnse tekst “Puer natus est nobis”, Koraalmotet voor Epifaniën  (LvdK Gez. 158), “Oculi mei” (Ps. 25)

Deel II:  Improperia (“Het Beklag Gods”), “Aurora lucis rutilat”of “De dag rijst rood in het verschiet”(LvdK Gez. 197).

Deel III: “De Zaligsprekingen”, Tafelgebed met Sanctus en Agnus Dei, Avondmaalslied : “Als wij weer het brood gaan breken”, Wegzendingsgezang, “Eens, als de bazuinen klinken”(LvdK Gez. 300), Luthers Avondgebed.

Deel IV: Afzonderlijke koorpartijen. Afzonderlijke instrumentale partijen.

(Deel IV mag vrij gekopieerd worden)

Verschenen bij Boeijenga Music Publications Leeuwarden

www.muziekhandel-boeijenga.nl