a)    “Mehrtens-Suite” voor Beiaard   (2011)

bestaat uit 6 Fantasieën op liederen van Frits Mehrtens
1) “Zij zullen de wereld bewonen”               Lied 763

2) “De aarde is vervuld”                                Lied 650

3) “Zingt voor de Heer een nieuw gezang” Lied 655

4) “De laatsten worden de eersten”            Lied 990

5) “Het zal zijn in het laatste der tijden”    Lied 447

6) “De wereld is gewonnen”       Gezang 251 (1973)

Verschenen bij het Beiaardcentrum Nederland te Amersfoort

info@beiaardcentrum.com


b)  “Vogel-Suite” voor Beiaard (2013)

bestaat uit 6 Fantasieën op liederen van Willem Vogel

1) “Zijt Gij waarop de wereld wacht” Lied 446

2) “De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan”

LvdK (1973)                                               Gezang 27

3) “Wij willen de bruiloftsgasten zijn”      Lied 525

4)  “Wat zijn de goede vruchten” Lied 841

5)   “God die leven hebt gegeven”             Lied 718

6)  “Wij moeten Gode zingen”                   Lied 713

Verschenen bij het Beiaardcentrum Nederland te Amersfoort.

info@beiaardcentrum.com


c)  Three Voluntaries on Evening-Songs (2013)

1) “The Moon Has Been Arising”

2) “O Chist You Are Both Light and Day”

3) “To You before the Close of Day”

Verschenen bij The Guild of Carillonneurs in North America (2014)

Verkrijgbaar bij John.Gouwens@culver.org


d)  Triptiek voor beiaard  (2017)

(Drie Fantasieën over Luther-liederen)

1) “Dies sind die heil’gen zehn Gebot”

2) “Mit Fried und Freud ich fahr dahin”

3) “Es ist gewisslich an der Zeit”

Deze drie Fantasieën zijn bewerkingen van de overeenkomstige

Luther-Préludes (2011)voor orgel en zijn uitgegeven in Haags Beiaardboek No. 6 bij de

Stichting Carillon Den Haag 2017. Besteladres: info@stichtingcarillondenhaag.nl