a)    ” MEHRTENS-SUITE ”  voor  beiaard   (2012)

bestaat uit 6 Fantasieën op liederen van Frits Mehrtens

1) “Zij zullen de wereld bewonen”                    Lb 763

2) “De aarde is vervuld”                                          Lb 650

3) “Zingt voor de Heer een nieuw gezang”  Lb 655

4) “De laatsten worden de eersten”                 Lb 990

5) “Het zal zijn in het laatste der tijden”        Lb 447

6) “De wereld is gewonnen”  LvdK (1973)  Gezang 251

Verschenen bij het Beiaardcentrum Nederland te Amersfoort

beiaardcentrum.com


b” VOGEL-SUITE ”  voor  beiaard  (2013) 

bestaat uit 6 Fantasieën op liederen van Willem Vogel

1) “Zijt Gij waarop de wereld wacht”           Lb  446

2) “De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan”  Lb 762

3) “Wij willen de bruiloftsgasten zijn”         Lb  525

4)  “Wat zijn de goede vruchten”                    Lb  841

5)   “God die leven hebt gegeven”                   Lb  718

6)   “Wij moeten Gode zingen”                         Lb  713

Verschenen bij het Beiaardcentrum Nederland te Amersfoort.

beiaardcentrum.com


cTHREE  VOLUNTARIES  ON  EVENING-SONGS ”   voor beiaard  (2013)

1) “The Moon Has Been Arising”

2) “O Chist You Are Both Light and Day”

3) “To You before the Close of Day”

Verschenen bij The Guild of Carillonneurs in North America (2014)

Verkrijgbaar bij John.Gouwens@culver.org


d)   ” TRIPTIEK VOOR BEIAARD ”  (2017)

(Drie Fantasieën over Luther-liederen)

1) “Dies sind die heil’gen zehn Gebot”

2) “Mit Fried und Freud ich fahr dahin”

3) “Es ist gewisslich an der Zeit”

Deze drie Fantasieën zijn bewerkingen van de overeenkomstige

Luther-Préludes (2011) voor orgel en zijn uitgegeven in Haags Beiaardboek No. 6

bij de Stichting Carillon Den Haag 2017. Besteladres: info@stichtingcarillondenhaag.nl