Geneefse PsalterOnlangs verscheen een CD onder de titel Het Geneefse Psalter Gespeeld en Gezongen. Organist GERBEN BUDDING speelt van JOHANN TH. LEMCKERT op het Bätz-Witte orgel in de Grote kerk Gorinchem:

Uit de 6 Choralpréludes voor de Kerstkring No. 6: Psalm 146 “Zing, mijn ziel, voor God uw Here” (“Hallelujah Gott zu loben”)

Uit 12 Choralpreludes for the Easter Season No. 1, Ps. 22 “Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij”

bestelno. VDG 20150414-2

Zie voor demo op deze site onder rubriek “Orgelwerken”