6 Choralpréludes en een Partita voor de Kerstkring

 

De  6 Choralpréludes bestaan elk uit een vrij uitvoerige bewerking van de navolgende koralen uit het Liedboek. Voor liturgisch gebruik zijn korte intonaties en vierstemmige zettingen toegevoegd. De Partita staat apart vermeld.

1.-Lb 437 “Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer”
(EKG  5)
2.-Lb 434 “Daar komt een schip, geladen”

(EKG 4)

(gespeeld door de componist)

 

3.-Lb 473 “Er is een roos ontloken”
(EKG  23)  op CD VLC  0394
4.-Lb Psalm 118

(Psalm 98)

“Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen” of
“Zingt een nieuw lied voor God den Here”
(EKG 186, 206,214)
5.-Lb 518 “Hoe helder staat de morgenster” of
“Wees wellekom, Immanuel”
(EKG 48)
6.- Psalm 146 “Zing, mijn ziel, voor God uw Here”

(Gespeeld op 8 mei 2022 door Gerben Budding op het Hoofdorgel
                                     van de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam)

 

Partita   ‘Nun komm der Heiden Heiland’

De Partita voor de Kerstkring  “Kom tot ons, de wereld wacht” (Lb 433) (EKG 1) bestaat uit  5 delen:

Choral strofe 1
Prélude

(gespeeld door de componist)

(Introïtus) strofe 2
Canon ostinato (Offertorium) strofe 3
Refreinen (Sub communione) strofe 4
Toccata (Postludium) strofe 5
Betr. Partita  “Nun komm der Heiden Heiland” :
Bij concertante uitvoeringen gelden de titelaanduidingen. Bij liturgische uitvoeringen gelden de Latijnse opschriften. (Speelduur: ca  13’) Opnamen: LP6810 593.1 Y, Siegro Studio’s (deel 2 en 5) Rondom de Rotterdamse Laurensorgels no. 10.  Opnamen op CD LBCD 20, Lindenberg, Rotterdam (deel 2 en 5 ) en CD VvV 02 (DDD)Stichting Laurenskerk Rotterdam.
Uitgave:  Boekencentrum in Zoetermeer

D E Z E   B U N D E L  I N   E E N   V E R B E T E R D E  2e   D R U K

I S  W E E R   V E R K R I J G B A A R !

Ga naar webwinkel van www.boeijengamusic.com