De  6 Choralpréludes bestaan elk uit een vrij uitvoerige bewerking van de navolgende koralen. Voor liturgisch gebruik zijn korte intonaties en vierstemmige zettingen toegevoegd. De Partita staat apart vermeld

1.-LvdK Gezang 128 “Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer”
(EKG  5)
2.-LvdK Gezang 116 “Daar komt een schip, geladen”
(EKG 4)
 

3.-LvdK Gezang 132 “Er is een roos ontloken”
(EKG  23)  op CDVLC  0394
4.-LvdK Psalm 118

(Psalm 98)

“Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen” of
“Zingt een nieuw lied voor God den Here”
(EKG 186, 206,214)
5.-LvdK Gezang 157
(Gezang 148)
“Hoe helder staat de morgenster” of
“Wees wellekom, Immanuel”
(EKG 48)
6.-LvdK Psalm 146 “Zing, mijn ziel, voor God uw Here”
(NCRV TV 1976)Gespeeld door Gerben Budding op het orgel van de Grote Kerk in Gorinchem
 

Partita   ‘Nun komm der Heiden Heiland’ (1973)
De Partita voor de Kerstkring  “Kom tot ons, de wereld wacht” (LvdK Gez. 122) bestaat uit  5 delen:

Choral strofe 1
Prélude

(Introïtus) strofe 2
Canon ostinato (Offertorium) strofe 3
Refreinen (Sub communione) strofe 4
Toccata (Postludium) strofe 5
Betr. Partita  “Nun komm der Heiden Heiland” :
Bij concertante uitvoeringen gelden de titelaanduidingen. Bij liturgische uitvoeringen gelden de Latijnse opschriften.(speelduur: ca  13’)Opnamen: LP6810 593.1 Y, Siegro Studio’s (deel 2 en 5) Rondom de Rotterdamse Laurensorgels no. 10. (1974). Opnamen op CD LBCD 20, Lindenberg, Rotterdam (deel 2 en 5: 1990) en CD VvV 02 (DDD)Stichting Laurenskerk Rotterdam (2004: integraal).
Uitgave:  Boekencentrum in Zoetermeer (1984: uitverkocht)

D E Z E   B U N D E L  I N   E E N   V E R B E T E R D E  2e   D R U K

I S  W E E R   V E R K R I J G B A A R !

www.muziekhandel-boeijenga.nl