AURORA  LUCIS  RUTILAT 

(“DE  DAG  RIJST  ROOD  IN  HET  VERSCHIET”)

SSA (of SATB) met ad lib. Kinderkoor 1 st., Vi I en II, Va I en II, Vc e Bassi ad lib.,  Koperkwartet ad lib. en orgel “Aurora lucis rutilat” of “De dag rijst rood in het verschiet” (Tijdsduur 4’45”) 1977/1983; in ROTTERDAMS KOORBOEK No. 6

(IKON Radio 3 apr. 1994, 7 nov. 2010, NCRV TV 9 febr. 1997, opgenomen op CD SCB-98262,

Uitgegeven bij Boeijenga Music Publications Leeuwarden

www.boeijengamusic.com

Gez. 197 (LvdK)

Johann Th. Lemckert