PSALM 122   “IK  WAS  VERBLIJD TOEN  MEN  MIJ  ZEIDE”

SSTB en orgel Psalm 122 “Ik was verblijd, toen men mij zeide”.  Omgewerkte versie voor Gemengd Koor (Tijdsduur ca. 6’) 1980 (NCRV Radio 19 apr. ’89, 24 mei ’89) in ROTTERDAMS KOORBOEK No. 1

Voor partijen in de versie SSTB (zie deel 4 Rotterdams Koorboek)

Uitgegeven bij Boeijenga Music Publications

www.boeijengamusic.com

Psalm 122 NBG

Johann Th. Lemckert