Gezang 95, Gezang 178, Gezang 240, Gezang 268, Gezang 465
(1983)
Vijf voorspelen, intonaties en zettingen voor het orgelboek van 
491  Gezangen uit het Liedboek van de Kerken
Uitgegeven bij  Boekencentrum, Zoetermeer, (No. 5710) (1985) 
(idem 2e druk 1992)