LUTHERS  AVONDGEBED  (2010)

Luthers Avondgebed  voor SATB en orgel   No. 12  in ROTTERDAMS KOORBOEK   Uitgegeven bij Boeijenga Music Publications Leeuwarden
www.boeijengamusic.com
Johann Th. Lemckert Nederlandse tekst en Latijnse Antifoon “Salva nos Domine, vigilantes”