“Palmarum

Deze Orgelfantasie verwerkt de Geneefse melodie van Psalm 22 en de Antifoon  “Hosanna filio David”
voor  zondag “Palmarum”  en/of  andere tijden vóór Pasen.

In deel II  van ’12 Orgelwerken voor Concert & Liturgie’ (No. 8)

Ga naar de website van www.boeijengamusic.com