“Palmarum” (2008)

Deze Orgelfantasie verwerkt de Geneefse melodie van Psalm 22 en de Antifoon  “Hosanna filio David”         
voor  zondag   “Palmarum”  en/of  andere tijden vóór Pasen.

In deel II  van ’12 Orgelwerken voor Concert & Liturgie’

Is verschenen

www.muziekhandel-boeijenga.nl