NIEUW TAFELGEBED MET SANCTUS EN AGNUS DEI (2002)

Voorzanger, Gemeente, SATB en orgel

Nieuw Tafelgebed met Sanctus en Agnus Dei
(Tijdsduur ca. 6′) in ROTTERDAMS KOORBOEK No. 8

Uitgegeven bij Boeijenga Music Publications Leeuwarden
www.boeijengamusic.com 

Tekst: Bert Kuipers
Johann Th. Lemckert