“WANNEER  IK  ZOEK  NAAR  WOORDEN”

Gemeente, SSA, Vi I en II, Va en orgel; “Wanneer ik zoek naar woorden” (Tijdsduur ca. 3’) 1996 Eigen druk

(NCRV TV 2 febr. 1997)

Tekst: A.F. Troost
Melodie: Jan Jansen
Johann Th. Lemckert