Vier bijdragen voor het Orgelboek bij de Psalmen

Psalm 37, Psalm 51 (=Psalm 69), Psalm 123 en Psalm 133
Vier grotere en vier kleinere preludes met intonaties en zettingen in opdracht van
en uitgegeven bij Boekencentrum, Zoetermeer, (No.7512) voor het Orgelboek
bij de 150 Psalmen.
Tijdsduur 4 x ± 1’30”