Hoe is het nu met …? Tien plus vijf vragen aan Johann Th. Lemckert